Blog

Wet cupping / hijama en detox (2)

by in Cupping therapie October 10, 2018

Hijama en detox

Een behandeling dat ik wil aankaarten is hijama en het mogelijke detox effect. Opzicht is hijama een behandeling waar veel mensen vele dingen over claimen zonder dat ze het kunnen onderbouwen, waardoor het terecht veel kritiek moet weerstaan. Ik ben zelf van mening dat vele claims ongegrond zijn, maar dit wilt niet zeggen dat de behandeling ook waardeloos is. Door alle kritiek en de onbekendheid qua werkingsmechanisme van de behandeling aan de ene kant, en de discutabel onderwerp detox aan de andere kant (wet cupping ↔ detox), zal bij velen het gedachte “onzin” wel snel opkomen. Als dat het geval is hoop ik dat gedachte verder in de tekst weg te werken en een beter beeld te schetsen over hijama en detox.

Onderzoek over de detox werking is een vereiste

Met detox verstaan we het verwijderen van bijvoorbeeld zware metalen uit het lichaam. Om te kunnen zeggen dat hijama een detox werking heeft hebben we hiervoor een bewijs nodig. Er moet een onderzoek zijn waarin wordt aangetoond dat middels deze behandeling de zware metalen worden verwijderd. Aangezien niemand met het blote oog het vloeistof wat tijdens hijama eruit komt kan analyseren, is onderzoek een vereiste.
Zo’n onderzoek is een tijdje geleden verschenen. Ik weet heel goed dat 1 onderzoek niet voldoende is om iets te bewijzen, maar de resultaten lijken belovend. Daarom wil ik het onder aandacht brengen. Op deze manier kan er gediscussieerd worden over het onderwerp waar we allen van kunnen leren.

Onderzoek over hijama en detox werking

Aan het onderzoek namen 24 gezonde mensen deel waarbij ze hebben gekeken naar de volgende zware metalen:

  • Aluminium(Al)
  • Kwik(Hg)
  • Zilver(Ag)
  • Lood(Pb)

Het veneuze bloed voor de behandeling en het bloed van wet cupping werd vergeleken. Uit het onderzoek blijkt dat de wet cupping bloed hogere gehalte aan toxines (zware metalen) bevat in vergelijking met de veneuze bloed. Volgens de onderzoekers toont de hogere gehalte van metalen in de cupping bloed aan dat je toxines met deze behandeling kunt verwijderen.

De resultaten van het onderzoek

Al in cupping bloed was ≈2 keer zo hoog als in veneuze bloed
Pb in cupping bloed was ≈9 keer zo hoog als in veneuze bloed
Hg in cupping bloed was ≈8 keer zo hoog als in veneuze bloed
Ag in cupping bloed was ≈2 keer zo hoog als in veneuze bloed

HIjama en detox

Wat betekend dit onderzoek over wet cupping?

In het onderzoek van hijama en detox wordt de veneuze bloed wordt vergeleken met hijama bloed. Hijama bloed is gemixt met de interstitiële vloeistof, wat niet het geval is bij veneuze bloed. Dit zou invloed kunnen hebben op de onderzochte waardes, omdat zware metalen zich niet alleen bevinden in het bloed. Op deze manier vergelijk je eigenlijk appels (veneuze bloed) met peren (hijama bloed). Dat ze anders zullen zijn is geen lastige rekensom.

Afname van veneuze bloed na de behandeling en vervolgens deze vergelijken met de veneuze bloed voor de behandeling zou misschien meer kunnen zeggen over de invloed van de behandeling op de toxines in het lichaam. Dan zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen dat de behandeling de zware metalen in het lichaam verminderd. Nu is zo een conclusie niet te trekken. We kunnen nu alleen zeggen dat de gehalte aan zware metalen in het veneuze bloed en hijama bloed anders is, waarbij hijama bloed hogere aantal toxines heeft. Of het verwijderen van hijama bloed ook gelijk effect heeft op de zware metalen in het lichaam zou onderzocht moeten worden.

Onderzoeken waarbij de toxine gehaltes in verschillende delen van het lichaam voor en na de behandeling worden gemeten, zullen ons meer zekerheid geven. Gebaseerd op dit ene onderzoek, is het alleen mogelijk om te zeggen dat het de zware metalen kan doen verwijderen en dienen we zoals altijd voorzichtig te zijn met het doen van uitspraken.

Eerste deel van dit stuk niet gelezen? Lees dat hier.

Faruk Kaya
Therapy and Fit

Copyright © Alle rechten voorbehouden.

Leave a Reply